Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Ricard Santiago Raigada García escriba una noticia?

Triada cognitiva de Beck

16/01/2021 06:26 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Aquest article és una breu explicació que tracta la triada cognitiva de Beck

Segons Beck hi ha actituds apreses en les primeres etapes de la vida que marquen un quadre que, encara no present en el moment, en la vida de la persona es pot presentar. Per tant, d’alguna forma se’n condiciona l’aparició de la depressió major. Beck, descriu una triada. El primer punt és la percepció pròpia de la persona com un ser inferior a la resta del món i que no té qualitats suficients per poder respondre a les demandes de la societat. Consegüentment mai podrà ser feliç i, a més, és culpable d’aquesta situació. El segon punt, s’enllaça amb l’anterior, com no pot respondre les demandes creu que aquestes són desorbitades i excessives. En té una visió negativa. Per últim, el tercer punt és la visió negativa del seu propi futur. Com no pot aconseguir el descrit en els altres dos punts està condemnat al fracàs. De fet, segons Beck, descriu que les experiències de la persona són fracassos irreversibles i, en conseqüència, es percep com un perdedor i un fracassat. 

Així que aquestes aptituds apreses i posteriorment unes errades cognitives que justificaran allò après, farà que aparegui una depressió major. Diguem-ne que les aptituds apreses són factors estressants i que en un moment donat, quan s’activi, apareixerà el trastorn. En conclusió, la triada cognitiva afecta a l’estat d’ànim. Fet que provoca el manteniment de la psicopatologia depressiva.


Sobre esta noticia

Autor:
Ricard Santiago Raigada García (10 noticias)
Visitas:
3901
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.